ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เสาเข็มหน้าตัดสี่เหลี่ยม (S) ขนาดต่างๆ

SQUARE-SHAPED PILES SPECIFICATION

IMG_0452
TYPEW (kg/m)P (cm)A (cm2)SAVELOAD (ton.)SIZE
S 1877.87232415-250.18x0.18x6.0-21.0 m.
S 22116.28848425-300.22x0.22x18.0-21.0 m.
S 26162.210467630-400.26x0.26x18.0-24.0 m.
S 3021612090040-500.30x0.30x18.0-24.0 m.
S 352941401,22550-600.35x0.35x18.0-26.0 m.
S 40384.01601,60060-500.40x0.40x18.0-26.0 m.

เสาเข็มหน้าตัดตัวไอ (I) ขนาดต่างๆ

I-SHAPED PILES SPECIFICATION

IMG_0452
TYPEW (kg/m)P (cm)A (cm2)SAVELOAD (ton.)SIZE
I 1536721501-50.15x0.15x2.0-10.0 m.
I 1851.8892166-150.18x0.18x6.0-18.0 m.
I 2282.610934420-250.22x0.22x18.0-21.0 m.
I 22 มอก.94.310839320-250.22x0.22x18.0-21.0 m.
I 26110.412746030-350.26x0.26x18.0-24.0 m.
I 26 มอก.117.612849030-350.26x0.26x18.0-24.0 m.
I 30144.014760040-450.30x0.30x18.0-24.0 m.
I 30 มอก.158.414760040-450.30x0.30x18.0-24.0 m.
I 35194.617481150-550.35x0.35x18.0-25.0 m.
I 35 มอก.211.217388050-550.35x0.35x18.0-25.0 m.
I 40297.61921,24060-700.40x0.40x18.0-21.0 m.
Email
Line
Phone
Line
Phone
Email